Popis CharKoef


Účel:

Aplikace slouží k výpočtu charakteristik a koeficientu jednoho náhodného výběru z celkového počtu n hodnot.


Použití:

Zadávají se kladná (celá nebo reálná) čísla do malého textového okna, nebo zkopírováním (Ctrl + C) všech požadovaných dat naráz do velkého textového okna. Při vložení celého bloku dat do velkého textového okna, musí být jednotlivá čísla oddělena mezerou nebo středníkem. Čísla mohou mít desetinnou tečku nebo čárku.

Pokud uděláte chybu při zadávání, zadejte ono chybné číslo ještě jednou, ale tentokrát se záporným znaménkem. Další možností opravy je kliknout do velkého textového okna a zadaný údaj opravit.

Zadáním čísla 9999 nebo stlačením tlačítka se zobrazí výsledek.


Teorie:

n  =  počet experimentálních hodnot    
m  =  výběrový průměr    m=1/n*Suma(m_i)
s  =  výběrová směrodatná odchylka    s=Odmoc(1/(n-1))*Suma((m_i-m)^2)
a  =  výběrový koeficient asymetrie    a=1/n*Suma((m_i-m)^3)/s^3
e  =  výběrový koeficient excesu    e=1/n*Suma((m_i-m)^4)/s^4-3
v  =  výběrový variační koeficient    v=s/m*100%
         
m  =  rozměr náhodné veličiny    
s  =  rozměr náhodné veličiny    
n  =  bezrozměrné    
a  =  bezrozměrné    
e  =  bezrozměrné    
v  =  bezrozměrné    

Vysvětlivky k vzorcům:

m_i  =  i-ta experimentální hodnota
Suma  =  suma přes argument od i=1 do i=n
Odmoc  =  druhá odmocnina z argumentu